برو به محتوا رفتن به پاورقی
0 items - 0 تومان 0
0 items - 0 تومان 0

جدول قیمت گذاری

زیرنویس اختیاری

این یک عنوان سفارشی است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

بسته نقره ای

25000 تدر ماه
 • مهم توسعه دهنده اما من
 • زمان و نشاط فراوان
 • و زحمت یک ایده عالی
خرید کنید

بسته طلایی

70000 تدر ماه
 • مهم توسعه دهنده اما من.
 • زمان و نشاط فراوان.
 • و زحمت یک ایده عالی
خرید کنید

بسته پلاتینی

65000در ماه
 • مهم توسعه دهنده اما من.
 • زمان و نشاط فراوان.
 • و زحمت یک ایده عالی
خرید کنید
زیرنویس اختیاری

این یک عنوان سفارشی است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

بسته نقره ای

50,000 تدر ماه

50 دانلود

بسته طلایی

60,000 تدر ماه

100 دانلود

بسته پلاتینی

69,000 تدر ماه

150 دانلود

زیرنویس اختیاری

این یک عنوان سفارشی است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

بسته نقره ای

50,000تومان
 • مهم توسعه دهنده اما من
 • زمان و نشاط فراوان
 • و زحمت یک ایده عالی
خرید

بسته طلایی

80,000تومان
 • مهم توسعه دهنده اما من
 • زمان و نشاط فراوان
 • و زحمت یک ایده عالی
خرید

بسته پلاتینی

99,000تومان
 • مهم توسعه دهنده اما من
 • زمان و نشاط فراوان
 • و زحمت یک ایده عالی
خرید

بسته طلایی

برای مشاغل بزرگ
ت59/ماه
 • 3 کاربره
 • نامحدود پروژه
 • دانلود پرتوتایپ ها
خرید

بسته نقره ای

برای مشاغل کوچک
ت39/ماه
 • 3 کاربره
 • نامحدود پروژه
 • دانلود پرتوتایپ ها
Get Now
optional subtitle

سربرک سفارشی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

 • برترین های کامپیوتر
 • دارای ژن برتر
 • حتی کامپیوتر رومیزی
زیرنویس اختیاری

این یک عنوان سفارشی است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

بسته نقره ای

59 تدر ماه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم لورم ایپسوم متن ساختگی 

خرید

بسته طلایی

69 تدر ماه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم لورم ایپسوم متن ساختگی 

خرید

بسته پلاتینی

79 تدر ماه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم لورم ایپسوم متن ساختگی 

خرید
زیرنویس اختیاری

این یک عنوان سفارشی است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

بسته نقره ای

69 تدر ماه
 • مهم توسعه دهنده اما من
 • زمان و نشاط فراوان
 • و زحمت یک ایده عالی
خرید کنید

بسته طلایی

79 تدر ماه
 • مهم توسعه دهنده اما من
 • زمان و نشاط فراوان
 • و زحمت یک ایده عالی
خرید کنید

بسته پلاتینی

89 تدر ماه
 • مهم توسعه دهنده اما من
 • زمان و نشاط فراوان
 • و زحمت یک ایده عالی
خرید کنید
زیرنویس اختیاری

این یک عنوان سفارشی است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

بسته نقره ای

119 تدر ماه
 • مهم توسعه دهنده اما من
 • زمان و نشاط فراوان
 • و زحمت یک ایده عالی
خرید

بسته طلایی

129 تدر ماه
 • مهم توسعه دهنده اما من
 • زمان و نشاط فراوان
 • و زحمت یک ایده عالی
خرید

بسته پلاتینی

149 تدر ماه
 • مهم توسعه دهنده اما من
 • زمان و نشاط فراوان
 • و زحمت یک ایده عالی
خرید