ابزارهای طراح

هر پروژه به صورت جداگانه مورد بحث قرار می گیرد.

  • فیگما 5
  • XD4
  • ادوبی فتوشاپ12
  • Invision200.00
  • Sketch 58
  • FramerX 776