18
مارس, 1401

استراتژی جدید پروژه

تهران مارس 18, 1401 10:00-آوریل 27, 1401 15:30
270 هزار تومان
22
آوریل, 1401

راهنمای پروژه راه اندازی

تهران آوریل 22, 1401 09:00-ژوئن 2, 1401 23:30
335 هزار تومان
21
مه, 1401

راهنمای فنی 2021

تهران می 21, 1401 13:30-آگوست 6, 1401 17:00
185 هزار تومان